Obchodní podmínky

Jehacko.cz

0 Kč

obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Upozorňujeme, že odesláním objednávky souhlasíte se všemi níže uvedenými obchodními podmínkami internetového obchodu jehacko.cz, provozovaným Hanou Michalíkovou.

Obecné ustanovení

1. Zákazník je povinen před započetím nákupu seznámit se s tímto nákupním řádem, obchodními podmínkami, dodacími a reklamačními podmínkami.  

                                                                 
2. Zákazník má právo bez udání důvodu vrátit zboží do 14 dnů po jeho obdržení a požadovat zpět peníze nebo jiné zboží.  K vrácenému zboží musí být doložen prodejní doklad. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na reklamaci.

3.V případě potřeby (potvrzení objednávky, upřesnění dopravy a termínu dodání a pod.) je zákazník kontaktován elektronickou poštou nebo telefonicky. 

4. Cena zboží je vč. 21% DPH. 

1) Platba za zboží a termín dodání

Při nákupu zboží přes eshop je platba za zboží předem, a to na základě vystavené zálohové faktury nebo před GoPay bránu. Zálohová faktura je odeslána ihned po obdržení objednávky. Zálohovou fakturu uhraďte bezhotovostně převodem na účet. Po připsání celkové částky na účet prodávajícího bude skladové zboží odesláno. Neskladové zboží bude rezervováno u výrobce a objednáno. Termín dodání je individuální, je vždy sdělem po odeslání objednávky.

U zboží "skladem" je termín doručení nejpozději týden.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.  

2) Ochrana osobních údajů

1.Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím.
2.Osobní údaje jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

3)Právo vrácení zboží bez udání důvodu

1.Zákazník má právo v případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zboží toto zboží vrátit a požadovat za ně peníze nebo jiné zboží. Vrátit bez udání důvodu lze rovněž nové zboží, které již nemá původní obal a nemá visačky, bylo použito či opotřebováno. V tom případě prodejce vyúčtuje hodnotu opotřebení kupujícímu a ten bude muset tuto částku prodávajícímu uhradit. Prodávající je povinnen vrátit kupujícímu celou zuhrazenou částku vč. poštovného.


2.Toto právo má zákazník ve lhůtě 14 dnů po obdržení (převzetí) zboží.


3.Vrácením se rozumí předání zboží dopravci nebo přímo zasílateli. Náklady na poštovné hradí zákazník. Peníze za zboží budou zákazníkovi vráceny převodem na jeho účet a to nejpozději do deseti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží s dokladem o prodeji.

4)Reklamace

1. Zákazník je povinen seznámit se před započetím nákupu s reklamačním řádem.
2. Záruční podmínky jsou závislé na druhu a sortimentu zboží.
3. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu nebo paragon. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, čisté a pokud možno v originálním balení. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci omítnout.                                                                                             4. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně. Je třeba uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují. Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů po obdržení nutných dokumentů a zboží. U zahraničního zboží může být vyřízení reklamace o ýden déle než je stanvená lhůta 30 dnů. Tato skutečnost musí být sdělena ihned po zahájení reklamce.
5. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu.
6. V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do sídla firmy prodávajícího a prodávající hradí výdaje na dopravu kupujícímu.
7. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem - písemnou formou.
8. Záruční doba začíná běžet dnem doručení reklamovaného zboží do provozovny prodávajícího. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. 
 9. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a podkládky produktů.

5) Dodací podmínky

Osobní odběr - pouze po předchozí telefonické domluvě, Praha 9

Zaslání zboží - prostřednictvím smluvního přepravce - kupujícímu bude objednané zboží doručeno přepravní službou, případně Českou poštou. Po úhradě objednávky bude kupující informován SMS o předání zboží přepravní službě. Pokud nebude adresát zastižen na udané dodací adrese, domluví se s přepravcem  na individuálním doručení. Zásilka může být na depu přepravce uložena pět dní. Pokud není zásilka doručena či vyzvednuta, vrací se po deseti dnech zpátky k prodávajícímu. Za opětovné zaslání účtujeme vždy přepravné. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu druhu přepravy - zejména z časových důvodů, změna ceny přepravy je závislá na dohodě prodávajícího s kupujícím. 

6)Reklamace přepravy zboží

Kupující je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze není-li nijak poškozená. V žádném případě by neměl podepisovat přepravci dodací list před důkladnou kontrolou zboží. V případě poškození je nutné s přepravcem sepsat záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Do záznamu uveďte druh a rozsah poškození, datum a požadujte kopii záznamu s podpisem řidiče. Doporučujme pořídit fotografie poškození! Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. E-mailem na adresu info@jhpodlahy.cz či poštou prodávajícímu na adresu prodejny, zašlete kopii reklamačního zápisu vystavenou na místě přepravcem, nejlépe s fotografiemi. 

7) Kontakt na provozovatele

www.jehacko.cz
Adresa: Horoušánská 234, 25081 Nehvizdy
Kontaktní osoba: Hana Michalíková
Mobil: 602 573 981
E-mail: hana.michalik@seznam.cz

IČ: 76582353

akce na vybrané produkty platí pouze do 31.12.2020

Horoušánská 234/9
25081 Nehvizdy

info@jehacko.cz
(+420) 602 573 981

Logo Gopay