Reklamace

Jehacko.cz

0 Kč

reklamace

Rádi bychom Vás upozornili - pochválili se....od roku 2013 (působíme také v internetovém obchodě www.jhpodlahy.cz), evidujeme pouze jednu reklamaci - poškození balíku dopravcem. Máme spokojené zákazníky a kvalitní zboží.

Reklamace se řídí podmínkami dle zákona a jsou součástí obchodních podmínek.                                                         

ReklamaČNÍ ŘÁD

1. Zákazník je povinen seznámit se před započetím nákupu s reklamačním řádem.
2. Záruční podmínky jsou závislé na druhu a sortimentu zboží.
3. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu nebo paragon. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, čisté a pokud možno v originálním balení. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci omítnout.                                                                                             4. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně. Je třeba uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují. Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů po obdržení nutných dokumentů a zboží. U zahraničního zboží může být vyřízení reklamace o ýden déle než je stanvená lhůta 30 dnů. Tato skutečnost musí být sdělena ihned po zahájení reklamce.
5. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu.
6. V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do sídla firmy prodávajícího a prodávající hradí výdaje na dopravu kupujícímu.
7. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem - písemnou formou.
8. Záruční doba začíná běžet dnem doručení reklamovaného zboží do provozovny prodávajícího. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. 
 9. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání.

6)Reklamace přepravy zboží

Kupující je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze není-li nijak poškozená. V žádném případě by neměl podepisovat přepravci dodací list před důkladnou kontrolou zboží. V případě poškození je nutné s přepravcem sepsat záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Do záznamu uveďte druh a rozsah poškození, datum a požadujte kopii záznamu s podpisem řidiče. Doporučujme pořídit fotografie poškození! Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. E-mailem na adresu info@jhpodlahy.cz či poštou prodávajícímu na adresu prodejny, zašlete kopii reklamačního zápisu vystavenou na místě přepravcem, nejlépe s fotografiemi. 

7) Kontakt na provozovatele

www.jehacko.cz
Adresa: Zelenečská 517/40, 198 00 Praha 9
Kontaktní osoba: Hana Michalíková
Mobil: 602 573 981
E-mail: info@jhpodlahy.cz; hana.michalikova@jhpodlahy.cz

IČ: 76582353

DIČ:CZ8051224401

akce na vybrané produkty platí pouze do 31.12.2020

Horoušánská 234/9
25081 Nehvizdy

info@jehacko.cz
(+420) 602 573 981

Logo Gopay